OKU!…

Mübarek Ramazan Ay’ındayız

Ramazan ayının bir önemi de

Kur’ân ın Ramazan ayında inmiş olmasıdır.

Kadir Gecesinde…

Kur’an-ı Kerîm “Oku” ile başlar.

Kur’ân kelime olarak “okumak” anlamında bir mastardır.

OKU…

İlk sûredir Oku… İkrâ Sûresi…

Aynı zamanda Alak Sûresi olarakta adlandırılır.

Alak, İnsanın yaratılış safhalarından olan

aşılanmış yumurtayı ifade eder.

Bu sûre de okumanın,

Öğrenmenin üstünlüğü…

İnsanın yaradılışı…

Kalemin özelliği…

Bunların insan’a Allah’ın ihsanı olduğu anlatılır.

Sûre’nin 1. ve 2. âyet’i “Yaratan Rabbin adıyla oku!

“O, İnsanı bir aşılanmış yumurta’dan yarattı”

3.-4.ve5’nci âyet’i Oku! İnsana bilmediklerini belleten,

Kalemle yazmayı öğreten Rabbin, en büyük Kerem sahibidir.”

Sûre 19 âyettir.

*** ***

Döllenmiş yumurta… Hayatın başlangıcı… Alak…

Tanrı’dan ilk emir “OKU! ”

Hayat başlarken…

OKU!…

Evet, Kur’ân-ı Kerîm’i okuyun…

Kitap Okuyunuz…

Her şeyi okuyunuz…

*** ***

Kur’ân-ı Kerîm‘de iktisadî hayatla ilgili ana başlıklar var.

Çalışmak…

Devlet Bütçesi’ne zarar…

Gasp…

Mülkiyet hakkına saygı…

Mülkiyete tecâvüz…

Ölçü ve tartı…

Rızkları farklı kılan Allah’tır…

Servet yalnızca zenginler arasında dolaşmamalıdır…

Ticaret ve alışveriş…

Zenginlik, üstünlük sebebi olamaz…

Zenginlerin malında yoksulların hakkı vardır…

Kuvvetine güvenenlerin sonu…

Dünya hayatının geçiciliği…

Dünya-ahiret dengesi…

*** ***

Birkaç Süre… Birkaç âyet…

Kasas Sûresi, 78′inci âyet: “Karun’a Allah; kendinden önceki nesillerde, ondan daha güçlü, ondan daha çok taraftarı olan kimseleri helak etmişti.”

81‘inci âyet: “Nihayet biz; onu da, sarayını da yerin dibine geçirdik…”

En’âm Sûresi 152′nci âyet: “Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Söz söylediğiniz zaman adaletli olun…”

Nisâ Sûresi’nin 79’uncu âyeti der ki:

“Sana gelen iyilik Allah’tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir.”

Âyet’in açıklaması, âyetin anlatmak istediği özetle şu:

“İnsanlar umumiyetle elde ettikleri başarı ve iyi neticeleri kendilerine mâl ederler. Felâket, kötülük ve başarısızlıkları ise yükleyecek birisini ararlar; kendilerini kınamak ve suçlamaktan kaçarlar.”

Nisâ Sûresi 176 âyetten oluşmuş.

Ben birkaç âyeti sütunuma aldım.

Nisâ Sûresi’nde; mülk, hükümranlık, adalet, anlaşmazlık, haset, dostluk, düşmanlık, beraberlik, günah, sevap, hainlik, münafıklık, insanlık, iyilik, kötülük, haram, helâl konularına da açıklık getiriyor.

Kur’ân-ı Kerîm’i okuyunuz…

Lütfen…

Kitap da…

Beşikten mezara kadar…

OKU!…

Ulaştırma Dünyası

30-Ağustos-2010 Sayı : 480

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir