Önceliğimiz belli…

OTOBÜSÇÜLERDE taşıma ücretleri, “taban ve tavan fiyat” ile sınırlı…

Kanun ve yönetmeliklere göre, otobüsçülere “Promosyon” yasak!

Otobüsçüler, onaylı ücret tarifesine tâbi… Tarifenin ne altında, ne de üzerinde bilet kesemez. Yapabilecekleri tek şey “onaylı ücret tarifesinden yüzde 20 indirim” yapmakla sınırlı…

Yani…

Onaylanmış tarife uygulamak zorundalar.

Diyelim ki onaylanmış bilet fiyatı 11 lira.

Taban fiyat da 10 lira ise…

10 liranın altında bilet kesilemez.

12.liraya da bilet kesilemez!

Okumaya devam et

Herkes ağlıyor mu?!

 

Otobüsçü ağlamayı bir kader olarak mı seçmiş kendine? Otobüsçü gerçekten para kazanıyor mu?

Zor durumdayız, bittik öldük söylemi hep var.

Var da, tüm firmalar zor durumda mı?

Yükselen pazar payını arttıran firma yok mu?

Çok iyi para kazanan da, zor durumda olan da var.

Bütün sektörlerde olduğu gibi

Maliyetler ağır, risk fazla.

Okumaya devam et

Eylem en son çare ise…

KONTAK kapama, masada duruyor… Görüşmeler yapılacak hükümetle.

Talepler olacak hükümetten.

Diyalog kurulacak…

Ama…

Kontak anahtarı, masada duruyor!

 

Düzgün yapılırsa…

Plânlı-programlı…

Eylem en son çare ise…

Tabii ki fayda getirecek ise…

Demokratik bir hak olarak eylem yapılır!

Ama, zamansız olmamalı.

Eylemin tesir yapması şart!

  Okumaya devam et

Beklentiler -2-

  

TOFED’in yeni yönetiminden beklentileriniz ne, neler yapmasını bekliyorsunuz?

 

KDV ve ÖTV

“Neleri yapamadık, neler yarım kaldı”ya bakarsak…

“İstanbul’da servislerin kaldırılmasını ve KDV’nin yüzde 8’e indirilmesini başaramadık” dedi sayın Ahmet Yalamanoğlu.

Ama “Turizm paketi içerisine otobüsçülerin girmiş olması” başarıdır.

ÖTV’nin çok yüksek olmasından dolayı iade edilmesi konusunda gerekli yerlere talepte bulunulmasına rağmen hayata geçirilemedi.

Sayın Mustafa Yıldırım dedi ki; “Yapılamayanlar bizim hedeflerimizdir. Biz bunları hayata geçireceğiz, göstere göstere yapacağız”.

Okumaya devam et

TAM DESTEK…

TOFED olarak neler yapılmak istendi? Servisleri kaldırmak…

KDV’yi yüzde 8’e indirme çabalan… Mazottan alınan Özel Tüketim Vergisi ile ilgili olarak belli oranda iade talebi…

TOFED‘in kendi gelir kaynağını yaratması…

Korsan taşımaları önlemek…

Taban fiyat tesbit etmek…

…Ve otobüsçüler arasında iç çekişmeleri önlemek! Bunlar hedeflendi…

  Okumaya devam et

Beklentiler -1-

 1.sayfa spot… spot..

 TOFED ve TODER’i oluşturan insanlar yıllarca beraber çalıştılar ve TOFED yönetiminde bir araya geldiler…

Türkiye genelinde bir heyecan var.

Birleşme sonucunda, yeni yönetimden çok beklenti var.

Başta bu yönetimin otobüsçülerin tüm sorunlarını çözeceği beklentisi var.

Yani “birleşme olacak dertler bitecek.”

Bu beklenti doğru mu?

  Okumaya devam et

Başarı bekleniyorsa…

TOFED, Valilik ve İçişleri Bakanlığı’na müracaat etmişti “Türkiye” ibâresi almak için.

…Ve Bakanlık resmî oluruyla “Türkiye” ibâresi kullanma hakkı alındı.

Bu süreçte; özellikle Sayın Ahmet Yalamanoğlu’nun ciddi çabaları vardı…

“Türkiye” ibâresinin kullanılması için tüzük değişikliğine ihtiyaç vardı; kanunen…

“Olağanüstü Genel Kurul” kararı alındı.

Yalnız; beklenmedik bir gelişme oldu; Yönetim, genel kurulun “seçimli” olmasını talep etti. Okumaya devam et