Adaletle hükmetmek…

GEÇENLERDE, Sayın Başbakan “her vatandaşımız hayatında en az bir kere uçağa binmeli dedik ve yaptık” dedi.

Başbakan Erdoğan; bu sözleri, Gaziantep Havaalanı Terminal Hizmet Binası’nı hizmete açarken söyledi. Başbakan törende yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden buyana yeni havaalanları inşâ ettirdiklerini, bu adımları modernleşmenin ve çağdaşlaşmanın gereği olduğu için attıklarını söyledi.

Havaalanı yatırımlarını yaparken aklın, ilmin, parayı iyi yönetmenin gereği neyse onu yaptıklarını ifade eden Başbakan, “biz adımlarımızı dünyadaki gelişmeleri takip etmek suretiyle atıyoruz. Hükümet olarak hedeflerimizi başta belirledik ve ‘her vatandaşımız hayatında en az hiç olmazsa bir kez uçağa binmeli’ dedik. Şimdi işte onu yakaladık” diye konuştu. Sayın Başbakan bir de bizim, yani otobüsçülerin şikâyetlerinden bahsetti.

“Üzüldüğünü” söyledi.

Sözlerini aynen aktarıyorum: “Biliyorsunuz, şu anda otobüs firmalarından şikâyetler geliyor. Üzülüyorum. Niye şikâyet ediyorsunuz? Bırakın halkımız otobüse de binsin, uçağa da binsin; bununla gurur duyalım, iftihar edelim. Biz kaliteyi arttıralım. Eğer bizim insanımızın rekabet gücü artıyorsa, Türkiye gelişiyor demektir. Bunu böyle bilmemiz lâzım. Ve tabii, şimdi bunun bahtiyarlığı içindeyiz. Bunlar güzel gelişmeler.”

Sayın Başbakan, otobüs biletlerinin bu düzenlemeden önce çok pahalı olduğunu, uçakların rekabeti nedeniyle mâkul seviyelere düştüğünü söylüyor.

… Ve “sektöre rekabet getirdik” diyor. Bundan dolayı mutlu olduklarını belirten Başbakan Erdoğan, “bugün her vatandaşımız, dilerse bir uçak bileti alarak istediği yere havayolu ile ulaşabilme imkânına kavuşmuştur. Bu, iktidarımızın bu işi nasıl organize edebildiğini, hedeflerine evvel Allah nasıl ulaştığını gösteriyor. Allah’ın izniyle bu konuda daha iyi yerlere ulaşacağız.

Bereketleniyor artık. Toprak da bereketleniyor, cepler de bereketleniyor. Halkımızın cebindeki alım gücü arttıkça, bunlar da artıyor, daha iyi olacak.

Bakın ne güzel. Allah’a hamdolsun” diye konuştu.

Evet…

Sayın Başbakan, Yüce Allah‘tan bahsediyor.

Ben de Yüce Allah‘ın kutsal kitabı Kur’an-ı Kerîm’e baktım. Ku’ran-ı Kerîm‘de iktisadî hayatla ilgili âyetler var.

Kasas Sûresi, 78’inci âyet: “Karun’a Allah; kendinden önceki nesillerde, ondan daha güçlü, ondan daha çok taraftarı olan kimseleri helak etmişti.”

81 ‘inci âyet: “Nihayet biz; onu da, sarayını da yerin dibine geçirdik…”

En’âm Sûresi 152’nci âyet: “Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Söz söylediğiniz zaman adaletli olun…”

Kur’ân-ı Kerîm‘de iktisadî hayatla ilgili ana başlıklar var.

 

Çalışmak… Devlet Bütçesi’ne zarar… Gasp… Mülkiyet hakkına saygı… Mülkiyete tecâvüz… Ölçü ve tartı… Rızkları farklı kılan Allah’tır… Servet yalnızca zenginler arasında dolaşmamalıdır… Ticaret ve alışveriş… Zenginlik, üstünlük sebebi olamaz… Zenginlerin malında yoksulların hakkı vardır… Kuvvetine güvenenlerin sonu… Dünya hayatının geçiciliği… Dünya-ahiret dengesi…

Dünya hayatı bir imtihandır…

Bir de; “Ahirette pişmanlık fayda vermez…”

 

Evet Sayın Başbakan…

“Otobüs firmalarından şikâyet geliyor, üzülüyorum” diyorsunuz..:

“Niye şikâyet ediyorsunuz? Bırakın halkımız otobüse de binsin, uçağa da binsin” diyorsunuz.

Çağdaşlıktan… Modernlikten bahsediyorsunuz.

Ayrıca…

Otobüsçüyü; gelişmenin, çağdaşlaşmanın karşısında, şikâyetçi, ağlayan bir sektör olarak değerlendiriyorsunuz.

Sayın Başbakan; Otobüsçünün hayatı rekabetle geçmiştir.

Yaşam tarzıdır rekabet!

Gümrük duvarlarıyla korunmuş Türkiye’de, dahi en büyük rekabeti yapan otobüsçüdür.

Türkiye’yi de taşıyan otobüsçüdür 60 yıldır…

… Ve bugüne kadar devletten birşey almamıştır.

Sizden de birşey istemiyor. Hükümetinizden de…

Gelişmiş, modern bir Türkiye’de otobüsçü de daha çok kazanır. Herkes kazanır…

Seyahatler artınca herkes kazanır!

Bir “geçiş dönemi” yaşıyoruz.

Türkiye gelişecek; gelişen Türkiye’de havayolları da gelişecek…

Bu geçiş süreci dikkatli ve özenle yapılmaz ise…

Bugün ve gelecek 30 yıl içinde Türkiye’de “ana taşıyıcı unsur” olan otobüsçülük baltalanırsa…

Birikimler yok edilirse..,

Herkes kaybedecek!

Türkiye’nin gelişmesinde, şehirlerin birbirlerine bağlanmasında, ticaretin yaygınlaşmasında tarihsel rolümüz büyük. Bunu kimse inkâr edemez!

Biz, yıllardır taşıdık. “Bize vefâ gösterin” de demiyoruz. Bir tek şey istiyoruz: “Eşit şartlarda rekabet!” istiyoruz.

“Adalet” istiyoruz.

 

Adalet dedim de, yine Kur’ân-ı Kerîm‘den naklediyorum: Nîsa Sûresi, 58’inci âyet:

“Allah size, mutlaka emaneti ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder…”

 

Türkiye modemleşecek…

Türk insanının uçağa binmek hakkı…

İnsanların isterse uçağa, isterse otobüse binmek hakkı.

Ama unutmayın…

Adalet istiyoruz!

Uçaklara vergisiz akaryakıt veriyorsunuz

Biz otobüsçülere vergili akaryakıt…

Uçaklara 60 kuruş, otobüsçülere 210 kuruş…

Ya uçaklara da ÖTV koyunuz ya da otobüsçülerden ÖTV yükünü kaldırınız.

Otobüsçü başka hiçbir şey istemiyor.

Eşit şartlarda rekabet istiyor.

Eşit şartlar veriniz biz rekabete hazırız.

 

 

Latif Karaali, Güle Güle Gazetesi

17-23 Nisan 2006, Sayı: 431

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir