Ortak Platform

BIÇAK kemiğe dayandı…

İç çekişmeleri bir yana bırakmak ve ortak hareket etmek zorunda otobüsçü.

Firmalar biraraya gelmeli…

Firma sahipleri, göbeklerini kendi kesmeli… Sorunları kendileri çözmek zorunda.

Firma sahipleri güç birliği yapmalı.

Elbirliği ile kaderine sahip çıkmalı.

Yoksa…

50 yıllık birikim, bu uygulamalarla heba olacak.

Bu hükümet, otobüsçülüğü “yok” sayıyor. Düşünüyorum…

Otobüsçüler olmasa…

Birkaç gün otobüsler olmasa, bu yolcuyu kim taşıyacak? Uçaklar mı?

50 yıllık birikimi yoketmek, kimsenin hakkı değil!

Tabii ki havayolu gelişmeli…

Ama; plânlı, programlı yapılmalı.

Kırıp-dökmeden…

 

Sayın Başbakan, THY filosuna yeni katılan uçaklar için yapılan törende konuşuyor.

Aynen naklediyorum:

“THY ve diğer sivil sektör hava taşımacılığındaki rekabet, Türkiye’de başka sektörleri de etkilemiştir. Sadece karayolu taşımacılığını bile balanse etmiştir. Orada kaliteyi arttırmıştır. Sürekli zam olayını engellemiştir. Halkımıza olumlu bir şekilde yansımaya başlamıştır.

Bunlar, işin görünmeyen yanlarıdır.

Ama, bunları biz görüyoruz.”

Evet Sayın Başbakan görüyor. Ama, biz
otobüsçüler ve otobüsçü dernekleri
göremiyoruz.     

Sayın Ulaştırma Bakanı ne diyor? Bakalım:

“Artık dünyada taşımacılık konseptleri değişiyor. Türkiye’nin kendine özgü, dünyada olmayan bir sistemi var; düzenli otobüs taşımacılığı…

Binlerce otobüs, güzel terminaller dünyada yok. İlk ve tek örnek Türkiye ve yapılan kötü birşey değil.

Ancak, çok modlu taşımacılığın da gittikçe yaygınlaşması lâzım.

Taşımacılık konseptimizi biz de değiştireceğiz. Bir uçtan bir uca uzanan karayolunu otobüsle gitmeyeceğiz. Yavaş yavaş kombine taşımacılık uygulamalarına geçecek altyapıyı hazırlamamız, arkadaşlarımızın da zihnen buna hazırlanması lâzım.

Uçağı da, yolculuğun devamında treni de, otobüsü de kullanacağız.

Bu sisteme, Türkiye kaçınılmaz bir şekilde geçecek. AB müktesebatı da bunu gerektiriyor.”

Turizm Bakanı Sayın Atilla Koç da görüşünü bildiriyor… Otobüsçülere diyor ki: “Artık 600 kilometrelik yolculuklar olmayacak…”

Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan’dan da bir “görüş” nakledeyim.

Kemal Unakıtan, “THY’yi biz özelleştireceğiz.

THY gelişecek ama, diğer özel havayollarının gelişmesine mani birşey yapmayacak” diyor.

 

Başbakan’ın, Ulaştırma Bakanı’nın, Turizm Bakanı’nın, Maliye Bakanı’nın sektörle ilgili düşünceleri böyle.

Ya otobüsçülerin? Otobüsçüler 9 Kasırn’da Diyarbakır’da Malabadi Otel’de toplandı.

Doğu ve Güneydoğulu otobüsçüler…

Bu toplantıya TOFED de katılımcı oldu.

Malabadi Toplantısı’nın “sonuç bildirgesi” yayınlandı.

Sonuç Bildirgesi’nin TOFED tarafından kamuoyuna iletilmesi ve “ilgili yerlere iletilmesi” kararı alındı. Birkaç tesbit ve talepten sonra; Sonuç Bildirgesi‘nde dikkat çekici en son cümle şöyleydi:

“Bu taleplerimiz yerine getirilmediğinde karayolu taşımacılığında hizmet ve güvenlik kayıpları olması, zararına çalışma ortamının hâkim olması ve mesleğimizi sürdürme imkânlarının ortadan kalkması hızla gündeme

gelecektir ve bundan da taleplerimize yanıt vermeyen yetkililer sorumlu olacaktır.” Dikkat ediniz…

“Mesleğimizi sürdürme imkânlarının ortadan kalkması” tesbiti, en önemli cümle.

Deklarasyonla birlikte Bakanla görüşme kararı alındı ve Bakan’la görüşüldü. Talepler yazılı olarak Sayın Bakan’a iletildi.

Daha sonra ne oldu?

Aynı gün Sayın Bakan televizyonda Teke Tek programına katılıyor. Kısa sayılmayacak bir program…

Uçakları anlatıyor. Otobüsçüler için de “tesadüfen bugün beraberdik. Hayatlarından memnunlar” diyor.

İzleyemeyen meslekdaşlarım Ulaştırma Bakanlığı’nın web sayfasına girer, orada “Bakan’ın televizyon konuşmaları”nda canlı da izleyebilir.

 

TODER, 12 Şubat 2006 tarihinde yapılan “Nakliye Platformu”nun eylemini destekledi.

TOFED‘in “2006 Yılı Çalışma Programı” da ilginç mesajlar içeriyor. Kısa bir alıntı yapayım: “… ÖTV iadesinin gerçekleşmesi için etkin çalışmalar yapılacak. Bu sorunun kamuoyuyla paylaşılması, ulaşım birimleri arasında yaratılan ayırımcılığa dikkat çekilmesi ve bu ayırımcılığın yarattığı potansiyel sosyal tehlikelerin anlatılarak, bir eylem plânı hazırlanması ve bu eylem plânının yazılı ve görsel medyaya duyurularak yaşama geçirilmesi de yapılan toplantıda kararlaştırıldı..

 

Durum böyle…

Otobüs firma sahipleri “arayış” içersinde. Memnunsanız; mesele yok, susun!

Eğer memnun değilseniz; otobüsçüler olarak “ortak platform” oluşturun, birleşin!..

 

 

Latif Karaali, Güle Güle Gazetesi

13-19 Şubat 2006, Sayı: 422

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir