Otobüs biletleri

OTOBÜS biletleri biriktiriyorum.

Eski otobüs biletlerini…

60’lı… 701i… 801i… 901ı yılların otobüs biletleri var elimde.

Bazı firma isimleri vereyim:

Cesur Jet Otobüs İşletmesi… Konforlu Kambur Otoları… Ağa Jet… MAZ… Lüks Seyahat… Erciyes… Öz Elazığ Altın Seyahat Otobüsleri… Sönmez Jet… Özen Jet… Seren… Sağlam… Sağlam Turizm Jet Otobüsleri… Saraç Jet Otobüsleri… Sağlam Turizm… Jet Turizm… Konforlu Gülhan… Şevelli Turizm Birlik Otobüsleri… Koç Karabük… Yeni Alemdar… Bodrum Bizim Turizm Birlik Otobüsleri… Eser. Jet… Esen Turizm Otobüs İşletmesi… Uşak Turizm… Yılmaz Otobüsleri… Anadolu Ulus Otobüs İşletmesi… Aran… Konforlu Saraç Otobüsleri… Yeni Emniyet Otobüsleri… Düzce Nakliyat Jet Otobüsleri… Elagöz Turizm Gezi ve Ulaştırma İşletmesi… Işık Tur… Konya Limited Lüks Ekspres Otobüsleri… Lale Seyahat… Marmara… Modern Araçlarla Seyahat Otobüsleri… Yılmaz Alemdar Otobüsleri…

Biletler; kartvizit ölçülerinde, basit, küçük kâğıtlara basılmış. Genellikle siyah-beyaz basılmış. Biletlerin bir yüzünde firma ile ilgili sloganlar var.

Diğer yüzünde, yolcuları uyaran yazılar var. Notlar var…

Eski bir biletten bir not nakledeyim:

Yerler boş gideceğinden, hareket

saatinde bulunmayanlar bir hak talep

edemez.

Bagajdaki yükten müessese mesul değildir.

Bu da bir başka biletten:

Vaktinde gelmeyen yolcu hiçbir hak iddia edemez.

Hareket saatinde gelmeyenlerin bileti muteber değildir.

Yolcunun bir valiz götürme hakkıdır.

 

Başka bir bilette “Sayın Yolcularımızın Nazar-ı Dikkatine” şeklinde bir uyarı var.

Uyarının devamı şöyle:

Satılan bilet geri alınmaz. Ancak 24 saat evvel müracaatınızla istediğiniz güne tehir edilir.

Her yolcunun 15 kilogramı geçmeyen bir valiz taşıma hakkı vardır. Fazlası için, kilogram başına 50 kuruş ücret alınır.

Kıymeti takdir edilmeyen eşyanın zayiinden müessesemiz mesul değildir.

 

1962 yılında kesilmiş bir bilet:

” …….  her türlü seyahatinizde

tercih edeceğiniz yegâne müessesedir.”

İki yaprak halinde iki renkli basılmış bu biletin iç sayfasında “Valizden başka eşya alınmaz” diye özellikle kırmızı renkle basılmış bir uyarı notu var.

Biletin en arka yüzüne de otobüsün krokisi çizilmiş.

Altında da bir not:

“Yeriniz işaretlenmiştir.”

Biletin iç sayfasında “yolcuya uyarılar” kısmında ela şu özellikler belirtilmiş:

Bagaja verilen eşyanın adlî ve idarî makamlarca yapılacak muayenesinden doğacak cezaî mesuliyet bagaj sahibine aittir.

Kıymet bakımından mahiyet ve değeri beyan ve zaptedilmeksizin bagaja verilen eşyanın ziyanında, taşıyıcı tarafından ödenecek tazminat, navlun bedelinin yarısını geçemez.

Ve bu madde hakkında açılacak davalarda hasım; taşıyıcı (otobüs sahip ve müstahdemleri)dir.

Bilet alan yolcu, yukarıdaki hükümleri aynen kabul etmiş addolunur.

Yolcu sigortalıdır.

Başka bir firmaya ait bilet…

Şöyle bir not geçilmiş:

“Müessesemiz sayın müşterilerine hayırlı bir seyahat diler. Servisimizdeki şikayetlerinizi yazıhanelerimize, memnuniyetinizi dostlarınıza iletmenizi rica ederiz.

Genelde biletlerin üzerindeki notlar ve uyarılar birbirine benziyor. Ama, farklı üsluplar da var. Meselâ:

“Hareket saatinden sonra gelen yolcunun bir hak talep etmemesi rica olunur.

Borçlar Kanunu’nun 100. maddesinin 2. fıkrası gereğince bilet hamili; seyahat esnasında şahsına ve eşyasına, seyahat etmekte olduğu vasıta şoförünün kusurundan veya kusursuz hareketinden; ayrıca, seyahat ettiği vasıtaya başka bir vasıta tarafından kusurlu veya kusursuz olarak ika edilecek zarardan dolayı

herhangi bir zarara uğradığı takdirde 

………  veya Şirketi’ni istihdam eden olarak

mesul addedip herhangi bir hak talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

29. 10. 1962 tarihli bir bilet:

Şahsa ait bavuldan gayrı eşya, ücrete

tâbidir. Sahibi yanında olan eşyadan mesul

değiliz.

Pek fazla rastlanmayan ilginç bir not:

“5 yaşından büyük çocuklar bilete tâbidir.”

 

İlginç notlara devam edeceğim.

 

 

Latif Karaali, Güle Güle Gazetesi

9-15 Ocak 2006, Sayı: 417

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir