2 önemli toplantı…

GEÇTİĞİMİZ günlerde, otobüsçüler açısından iki önemli toplantı oldu.

Birincisi…

Otobüsçülerin “bıçak kemiğe dayandı” deyip Diyarbakır‘da yaptığı toplantı sonrası, sorunları masaya yatırmak üzere Bakanla biraraya geldikleri gün…

Bu toplantıya; Bakan ve ekibi, otobüsçüler adına da dernek başkanları ile TOFED yetkilileri katıldı.

Bildiğiniz gibi, taleplerimiz sektör gazetelerine yansıdı.

Bakan‘ın konuşması da yansıdı.

Ulaştırma Dünyası’nın 233’üncü sayısında okumuşsunuzdur.

Sayın Bakan özetle şöyle diyordu:

“Artık dünyada taşımacılık konseptleri değişiyor. Türkiye’nin kendine özgü, dünyada olmayan bir sistemi var; düzenli otobüs taşımacılığı…

Binlerce otobüs, güzel terminaller dünyada yok.  İlk ve tek örnek Türkiye ve yapılan kötü birşey değil.

Ancak, çok modlu taşımacılığın da gittikçe  yaygınlaşması lâzım.

Taşımacılık konseptimizi biz de değiştireceğiz. Bir uçtan bur uca uzanan karayolunu otobüsle gitmeyeceğiz. Yavaş yavaş kombine taşımacılık uygulamalarına geçecek altyapıyı hazırlamamız, arkadaşlarımızın da zihnen buna hazırlanması lâzım.

Uçağı da, yolculuğun devamında treni de, otobüsü de kullanacağız.

Bu sisteme, Türkiye kaçınılmaz bir şekilde geçecek. AB müktesebatı da bunu gerektiriyor.”

 

Aynı gün Sayın Bakan televizyonda Teke Tek programına katılmıştır.

Kısa sayılmayacak bir program…

Uçakları anlatmıştır.

Otobüsçüler için de “tesadüfen bugün beraberdik. Hayatlarından memnunlar” demiştir.

İzleyemeyen meslekdaşlarım Ulaştırma Bakanlığı‘nın web sayfasına girer, orada “Bakan’ın televizyon konuşmaları”nda canlı da izleyebilir.

 

İkinci toplantı…

6 Aralık 2005 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı’nda düzenlendi.

“Ulaştırma sektörünün tümünün sorunlarının dile getirildiği toplantı”ya Ulaştırma Bakanlığı Bürokratları, sivil havacılık, TÜRSAB, TODER, UYTAD, özel havayolu şirket temsilcileri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü temsilcileri ve TOFED katılmıştır.

Toplantıda otobüsçüler taleplerini dile getirmiştir.

Toplantı Başkanı Müsteşar Yardımcısı Barış Tozar bazı noktaların altını çizmiştir.

Bunları aktarayım:

* Uçakların Kullandığı JET A1 yakıtında hiç bir dönemde ÖTV vergisi adı altında bir vergi alınmadığı,

* Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektörünün Kurumsallaşma sorunu olduğu, Sermaye Yapısı, Araç Parkı güçlü ve saygınlığı ile Kurumsallaşmayı sağlamış her türde teknik altyapısını kurmuş eğitimli insan çalıştıran şirketlerin sayısının artması gerektiği…

* Karayolu Yolcu Taşımacılığının sistem içerisinde payının mutlaka düşürülmesi gerektiği,

* Sivil Havacılıkta Ucuz Bilet Uygulamasının Dünyada örnekleri olduğu,

* Bölgesel Taşıma sistemine geçileceği,

* Deniz Ulaşım sistemlerinin teşvik edileceği…

* Denizde Karaya Paralel Ulaşım sistemlerinin geliştirileceği ve destekleneceği…

* Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektörünün küçülmesi gerektiği…

* Karayolu yolcu taşımacılığında atıl kapasitelerin bu sektörü sıkıntıya soktuğu…

* Öncelikli olarak bölgesel şirket birleşmelerinin mutlaka yapılması gerektiği…

* Sivil Havacılıkta ve Uçak biletinde ve akaryakıtta KDV Uygulamasının olduğu.

* Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde belirtilen kriterleri yerine getiremeyen şirketlerin ayakta kalamayacağı…

* Serbest piyasa ekonomisi gereği Rekabete müdahaleci olunmayacağı…

 

Sayın Tozar’ın değerlendirmeleri böyle.

Bir de, taleplerimize verdiği cevaplar var.

Özetle sunuyorum:

* Karayolu Yolcu Taşımacılığında Akaryakıttan alınan ÖTV’nin kaldırılması veya oranlarının indirilmesinin veya iadesinin bakanlığın yetki ve ilgi alanına girmediği; Maliye Bakanlığını ilgilendirdiği Bakanlar Kurulu kararı ve Hükümet politikası ile alakalı olduğu belirtilmiştir.

* Sivil Havacılıkta Yolcu biletlerinde Taban Fiyat Uygulamasının getirileceği, Sivil Havacılık Genel Md. konu ile ilgili tüm iç hat uçuşu yapan şirketlerden maliyet analiz raporlarının istediği ve bu belgeler geldikten sonra maliyet analizleri yapılarak taban fiyatların belirleneceği ve ilan edileceği belirtilmiştir.

* Otogar ve Garaj giriş çıkış ücretlerinin fahiş rakamlara çıkması konusundaki şikayetimizin incelendiği bakanlık bünyesinde bir çalışma başlatıldığı Yurt genelinde belirlenecek makul fiyatların 25 Şubat 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği.

Şehir içi ücretsiz servisler konusunda şimdiye kadar herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı…

 

Toplantıda TÖSHİD Başkanı Sahabettin Bollukçu da konuştu.

Şahadettin Bollukçu, özetle;

* Karayolu yolcu taşımacılığına rakip olmadıklarını…

* Sahip oldukları kapasite ve taşıdıkları yolcu sayıları ile paylarının baskı unsuru olmadığını…

* Rekabetin hepsine zarar verdiğini…

* Ülkemizde uzun mesafeli taşımalarda zaman avantajı ve mesafenin ne olur ise olsun tüketici menfaatine ucuz taşımanın sorgulanamayacağını…

* Doluluk oranlarının %60 altına düşmesi halinde zarar edeceklerini…. bildirdi.

 

Ulaştırma sektörlerinin sorunlarının dile getirildiği Bakanlıktaki toplantıdan bazı notlar sundum.

Bunların yorumunu haftaya yaparım.       

 

 

 

Latif Karaali, Güle Güle Gazetesi

5-11 Aralık 2005, Sayı: 412

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir