Havada yolcu kavgası

TÜRK havacılık sektörü, tam anlamıyla bir “kavga”ya sahne olmaya başladı.

Türk Hava Yolları, özel havayolu şirketi Atlasjet’e kalkış (slot) izni vermeyince, uçaklar havalanamadı. Olay şöyle başladı:

THY, “uçuş saatlerimizi ihlâl ediyor” ge­rekçesiyle Atlasjet’i Ulaştırma Bakanlığı’na şikâyet etti.

Şikâyet üzerine geçen hafta sonu Atlas­jet’in  olan Ankara-İstanbul seferleri ikiye düşürüldü.

Pazartesi günü de, yapılması gereken iki seferden biri THY tarafından engellendi.

Atlasjet kalkış izni alamadı ve yolcular uçaktan indirildi.

…Ve “kavga” böyle başladı.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Baş­kanı Candan Karlıtekin, bazı havayollarının kendilerine ait olmayan saatlerde sürekli olarak kalkış yapmaya çalışmalarının “THY’nin hakkını gaspetmek” anlamına geldiğini söyledi.

Karlıtekin, “THY’ye girmek için başvuru­da bulunan pilotları alamamamız için her türlü girişimi doğal sayan alaturka liberalle­re karşı kazanılmış haklarımızı savunaca­ğız.

Sistematik slot ihlâli, İkitelli’de inşaat ruhsatı alıp Eminönü Meydanı’nda inşaat yapmaya benzer” dedi.

Atlasjet Genel Müdürü Tuncay Doğaner, THY’yi “rekabet kaygısıyla hareket etmek-le”suçladı.

Doğaner şöyle konuştu:

“THY bizim 70 koltuklu uçağımızdan mı korkuyor? Uygulama sürerse, yasal hakları­mızı kullanacağız.”

Öger Holding ve Atlasjet Yönetim Kuru­lu Başkanı Vural Öger de olaya tepki göster­di. Vural Öger dedi ki:

“Rezalet diyebileceğim bir olayla karşı karşıya kaldık. Biz Atlasjet olarak Türki­ye’nin birçok şehrine başarılı uçuşlar ger­çekleştiriyoruz ve genellikle yeni uçaklarla uçuyoruz. THY bizle rekabet halinde olduğu için, 4 haftadır uçtuğumuz uçaklara slot de­nilen ‘uçuş saat izniniz yok’ dediler. Kontuar açılıp, yolcular uçağın içinde beklemesine rağmen uçaklarımız sefer yapamadılar.”

Uçuş izni Bakanlık tarafından verilmesine rağmen, uçuş saat izinlerini THY‘nin verdi­ğini anlatan Vural Öger, “devleti arkaya ala­rak bu şekilde özel sektörle rekabet edil­mez” diye konuştu.

THY’nin iki yıl öncesine kadar iç hatlarda rakibi olmadığını anlatan Vural Öger, “özel firmalarla rekabetin THY’de rahatsızlık ya­rattığını” iddia etti.

Bütün dünyanın rekabete açıldığını, dev­letin elindeki ekonominin zamanının geçtiğine işaret eden Vural Öger, “rekabetin daha iyi fiyat ve daha iyi servisle mümkün olacağını söyledi.

 

TOFED‘in Ankara’daki Zirvesinde yaptığı konuşmada, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldı­rım,tayyarecilere söyledim; kırıcı rekabete girmeyin” demişti.

Bakan’ın bu konudaki konuşması şöyley­di:

“Havayolları, birbiri ile didişmeye başla­dılar. Tayyarecilere söyledim; ‘bu uçaklar suyla uçmuyor, yakıt yakıyor’ diye.

Petrol fiyatları iktidara geldiğimiz günden buyana 2,5 kat arttı. Bunun akılla izahı var mı?

Rekabet kaliteyi getirir, rekabet; vatandaşı ucuza seyahat etmesini getirirse güzel. Ama kör, yıkıcı, öldürücü rekabet kimseye bir ya­rar getirmiyor, problem getiriyor. Onun için herkesin aklını başına alması lâzım. Maliyet esaslı olmayan hiçbir işin yapılmaması lâ­zım.”

Zirvede yaptığım sunumda ben de söyle­dim:

Herkesin birleştiği nokta; otobüslerin, önümüzdeki uzunca bir süre, şehirlerarası

yolcu taşımacılığında ana unsur olacak.

Ulaşım modları arasında mutlaka denge sağlanmalı. Modlar; birbirinin rakibi değil, birbirini besleyen sistemler olmalı.

Tabii…

Havayolu payını arttırmalı. F

akat, kırıp-dökmeden…

Güzel balkon yaparken ana taşıyıcı ko­lonların tahrip edilmemesine özen gösteril­meli.

Otobüsçülük tahrip edilmemeli.

 

Havayolu şirketleri de otobüsçülere ben­zedi…

Evet…

Sayın Öger, haklısınız!

 Siz de devletten aldığınız yolcu başı 20 milyon lirayı almayınız…

THY’yi şikâyet ettiğiniz gibi, siz de “dev­leti arkanıza almayın”ız…

Biz de sizinle rekabete hazırız!

Otobüsçü, “adalet” istiyor.

“Eşit şaftlarda rekabet” istiyor.

Herkes kendine yontuyor.

Yukarıda okudunuz… Ulaştırma Bakanı…

THY…

Öger Tur…

Atlasjet…

Otobüsçüler…

Herkes birşeyler söylüyor.

Yüce Allah ne söylüyor?

“Allah’ın Kelâmı”na bakalım.

Kur’ân-ı Kerîm’e bakalım…

Yüce Allah, Nisa Sûresi 58’inci âyet’te diyor ki “Mutlaka emanetleri ehil olanlara veriniz. İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman, adaletle hükmediniz.”

 

 

Latif Karaali, Güle Güle Gazetesi

20-26 Haziran 2005, Sayı: 388

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir