İGNE VE ÇUVALDIZ

TÜKETİCİYİ koruma Derneği

(TukoDer), Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri geciş ücretlerine 23 Haziran 2001 tarihinde yapılan yüzde 40…

Otoyol ücretlerine yapılan yüzde 200 oranındaki zammın “fahiş” olduğu gerekçesiyle…

İptali istemiyie Ankara 4. idare Mankemesi’ne dava etti.

Ankara 4. idare Mahkemesi, söz konusu
davada oybirligi ile yürütmeyi durdurma kararı verdi.

 

ZAM, İÇ KAYNAK YARATMAK İÇİN

Ankara 4. idare Mahkemesi’nin yürütmenin durdurulmasına ilişkin gerekçeli kararında; zammın, ekonomik sıkıntının aşılması açısından iç kaynak teminine yönelik olduğunun anlaşıldığı belirtilerek, önemli kamusal faaliyetlerden olan ulaşım sektörünün öncelikli olarak devletin gelir artırıcı bir kalemi olarak görülmesinin, hukuka aykırı olduğu kaydedildi.

Kararda söyle denildi:

* Henüz ekonomisi gelişmekte olan ve gelişmişlik seviyesi olarak dünya sıralamasında  alt sıralarda bulunan Türkiye’de, kişi basına düşen milli gelir yönünden de bakıldığında, gelişmiş ülkelerdeki geçiş ücretlerinin emsal alınarak saptanması, hakkaniyet esasına ve külfetlerin adil dağıtılması ilkelerine aykin bulunmaktadır.

*Normal karayollarının bulunduğu ve otoyol kullananlar açısından ayrıcalıklı hizmet sağlandığı yönündeki savunmalar da, yapılan yüzde 200’lük zammın gerekçesi olamaz.

 

OTOBÜSÇÜ GÖRÜŞÜ

Değerli dostum Mehmet Erdoğan, Ulaştırma Dünyası’ndaki köşesinde konuya bir başka açıdan yaklaşıyor.

Mehmet Erdoğan’ın “Sivil Toplumun Gücü” başlıklı yazısından bazı alıntılar yapayım:

“Mahkeme, ‘Kamusal hizmetlerin gelir kapısı’ olarak değerlendirilemeyeceğini vurguluyor.

Bu kararın  biz otobüs işletmelerini ve bireysel otobüsçüleri, otomobil sahiplerinden çok daha fazla etkilediği bir gerçek.

Günde bir çok kez otoyolları ve köprüleri kullanarak geçiş yapan şehirlerarası otobüslere, bütçedeki açığı kapatmadaki katkılarından dolayı plaket verilmesini beklemek safdillik olur.

Tükoder’in tüketiciyi koruyan, çağdaş, demokrat tavrını desteklemek için biz otobüsçüler neler yapabiliriz diye düşünüyorum.

Öncelikle bu hukuk mücadelesini desteklediğimizi belirten yazı ve haberlerin yayınlanması, çorbaya konulan bir tutam tuz olarak değerlendirilebilir.

Ayrıca bakanlığa, karayolları genel müdürlüğü’ne, hukuki süreç doğrultusunda, yürütmeyi durdurma kararının uygulanması için görüş bildirip faks çekilebilir.

Yine eğer doğru bir muhasebe sistemi tutuluyorsa, otobüsçüler bu evrakları mahkemelere ibraz ederek zam tarihinden bugüne kadar fazladan ödedikleri geçiş  bedellerini talep edebilir.

Tükoder Başkanı Sayın Mehmet sevim’in ‘ödenen fazla paralar kanıtlandığı takdirde geri alınabilir’ sözüne de destek vermek mümkün olabilir.

Biz otobüsçüler de sivil yurttaş olma bilinciyle hareket edebiliriz.”

Evet, sevgili dostum Erdoğan…

Haklısın!

Bu hukuk mücadelesini desteklemeli.

Sivil toplumun gücünü göstermeli.

Kararın uygulanması için “hukuksal mücadele” verilmeli.

Haksız ve fazladan ödediğimiz paraları geri almaya çalışmalıyız.

Otoyol ve köprülere yapılan zamların “kaynak yaratılması” adına yapıldığı biliniyor. Ekonomik sıkıntının aşılması adına, iç kaynak teminine yöneliktir bu zamlar.

Mahkeme, bu görüşü gerekçeli kararında resmileştiriyor.

Ve kurumsal faaliyetlerden olan ulaşım sektörünün, devletin gelir arttırıcı bir kalemi olarak görülmesini hukuka aykırı buluyorum.

Ve zamları reddediyorum.

Evet…

Biz otobüsçüler “sivil yurttaş olma bilinciyle” hareket edebiliriz.

Tepki gösterebiliriz.

Tepkiyi hukuksal ve toplumsal zeminde yapmalıyız.

Otobüsçüler sadece köprü ve otobanlarda zamlı “fahiş” geçiş ücretleri ödemiyor.

Otobüsçü; çoğu belediyelere ait garajlarda da, bu fahiş geçiş ücretlerini “kapı çıkışları” adı altında ödüyor.

… Ve zamlar,  belediye ve otogarlara iç kaynak yaratmak için yapılıyor.

 

Gelin, halkayı genişletelim.

Belediyelere de “kapı çıkışlarına” yaptıkları zamlar için dava açalım.

Açalım!

Fakat…

Önce otobüsçülerin ortak olduğu garajlarda “kapı çıkış fiyatlarını” düşürelim.

Ki, haklı olalım.

İğneyi kendimize…

 

 

 

 

Latif Karaali, Güle Güle Gazetesi

27 Mayıs – 2 Haziran 2002, Sayı: 233 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir