Dünya Otobüs Borsası

 TÜRKİYE dünyanın en önemli otobüs üretim merkezi.

En modern otobüs fabrikasına sahip Türkiye…

Dünyanın en kaliteli otobüsü, en son teknoloji kullanılarak üretilmektedir.

Bugün Türkiye’de üretilen yolcu otobüsleri, başta olmak Almanya –ki Almanya dünyada otobüsün beşiği olmak üzere, Batı Avrupa ve Asya pazarlarına da satılmaktadır.

Türkiye’de otobüs işletmeciliği, en çağdaş yolcu otobüslerini kullanarak ciddi bir biçimde yapılmaktadır.

Türkiye Otobüs Cenneti’dir.

Otobüs işletmeleri, hava yolcu taşıma şirketleriyle hizmette rekabet edebilecek düzeydedir.

Hatta, dünyaya otobüs işletmeciliğini öğretmektedir. Otobüs işletmecileri Rusya’da, Suudi Arabistan’da, Yemen’de, Sudan’da çalışmakta, Çin’e gidiş süreci başladı.

Yolcu otobüsüne “Teşvik” verilmektedir.

Otobüs gerek üretimi, gerekse işletmeciliği teşvik edilmektedir.

Ancak turizmde çalışacak otobüslere 5 yaş sınırı getirilmiştir. Otobüs işletmeciliğinde ise “Peron” yaşı sınırlamakta.

Bu yaş sınırlamaları doğrudur. Peki, yaş sınırlamasını dolduran araçlar ne olacak? Yani eski otobüsler… Ülkeyi, gelecekte “Otobüs Mezarlığı” haline mi getireceğiz?

Eski otobüs” ihracatını düşünelim. Bunun teşvik edilmesi lazım.

Projenin alt yapısını kurmak için tartışma açmak istiyorum.

Yeni ürünlerin, yeni teknolojinin yolunu açalım. Üretim sağlıklı artarsa, fiyatlar da düşebilir. Teknolojiyi daha ucuza alabiliriz.

Türkiye’yi “Otobüs Mezarlığı” olmaktan kurtaralım. Bugüne kadar Türkiye’de 18 bin adet 0 302 üretilmiş. Bugün 15 bini çalışıyor. Her yıl 2 bin adet 0 302 “Hurda” ya gitmekte.

Otobüs “Yenileme hızı” düşüyor.

Üretim ivmesi düşüyor.

Bu iki olgunun sonucunda Türkiye istihdam, vergi, GSMH azalıyor.

Eski otobüs ihracatı” teşvik edilmelidir.

Bu araçlara Ortadoğu, Afrika Türkiye Cumhuriyetleri “Pazar” olabilir mi?

Amerika’yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Almanya’da OGC (Kullanılmış Otobüs Merkezi) var. Eski otobüsleri alıp, belli birtakım revizyondan sonra, Almanya dışı satışı başarıyla sürdürüyor.

Böyle bir yapılanma öneriyoruz. Araçların ihracata uygun hale getirilmesi (revizyon) Türkiye’de “İstihdam” yaratır, hem de “Katma değer” yaratır.

Otobüsçü iyi değere eski otobüsü satacak.

Otobüs “Yenileme hızı” artacak.

Üretimin önü açılacak “Üretimin ivmesi” artacak.

Yolcu, çağdaş teknoloji ürünü konfora sahip bir araca binecek.

Devlet, eski otobüs ihracatına verdiği teşviği, piyasanın gelişmesi neticesinde vergi olarak geri alacak, istihdam artacak.

Devlet, üretici-tüketici, herkes kardan pay alacak.

Türkiye en modern otobüs fabrikasına sahip. Aynı zamanda Ortadoğu, Avrupa, Afrika, Rusya ve Orta Asya ülkelerine otobüs ihraç ediyor.

Otobüsler+50, – 50 derecede çalıştı, çalışmakta. Acaba bu bütün olumlu imkânlar göz önünde bulundurulup “Dünya Otobüs Borsası” kurulabilir mi?

Herkesi tartışmaya davet ediyorum. Geleceğimiz için…

 

Latif Karaali – Gülegüle

10 Nisan 1998S

ayı: 29 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir